ฟรี! ค่าสัญญาณ เมื่อดาวน์โหลด Honda Connect Thai พร้อมติดตั้ง TCU

ฟรี! ค่าสัญญาณ เมื่อดาวน์โหลด Honda Connect Thai พร้อมติดตั้ง TCU

01/09/2023 - 30/09/2023

รับฟรี! ค่าสัญญาณสูงสุด 2 ปี

 

เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Honda Connect Thai พร้อมติดตั้ง ฟรี! ค่าสัญญาณสูงสุด 2 ปี

 

GEN2

  • ราคา 6,900 บาท ฟรี! ค่าสัญญาณ 2 ปี พร้อมรับบัตรของขวัญ มูลค่า 3,000 บาท

 

GEN3

  • สำหรับ CITY ราคา 8,900 บาท (จากปกติ 11,900 บาท) ฟรี! ค่าสัญญาณ 1 ปี
  • สำหรับ CIVIC ราคา 9,400 บาท (จากปกติ 11,900 บาท) ฟรี! ค่าสัญญาณ 1 ปี
  • สำหรับ HR-V ราคา 9,400 บาท (จากปกติ 11,900 บาท) ฟรี! ค่าสัญญาณ 1 ปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ติดต่อสอบถามโปรโมชั่น

Uto