โทษปรับสูงสุด 10,000 บาท หากกั๊กที่จอดรถไว้

โทษปรับสูงสุด 10,000 บาท หากกั๊กที่จอดรถไว้

06/09/2022

   การกั๊กที่จอดรถเอาไว้ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัสดุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 คลิก

 

   คำว่า ถนน มีความหมายว่าเป็นทางเดินรถ ทางเท้า ของทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ โดยพฤติกรรมที่กั๊กที่จอดนั้นเป็นการนำป้ายหรือการวางสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นการกันที่จอดรถเอาไว้ให้กับลูกค้าหรือรถของตนเอง และสำหรับสิ่งของที่ยอดฮิตเลยอย่างเช่น กระถางต้นไม้ ถังน้ำ แผงกั้นเหล็ก กรวย เก้าอี้

 

   โดยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษมาตรา 57 นอกจากนี้ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามมาตรา 48 อีกด้วย

   สำหรับการแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นว่ามีการกั๊กที่จอดรถทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน สามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีหรือจะแจ้งกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีอำนาจได้ดังนี้

 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอ สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
 • ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล
 • ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
 • ปลัดสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
 • หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
 • ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 • ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)
 • รองปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)

   รู้แบบนี้แล้วท่านใดที่นำสิ่งของต่างๆ มาวางเพื่อเป็นการกันที่จอดรถเอาไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร จะต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเสียเงินในการจ่ายค่าปรับนั่นเองครับ


NEW CIVIC e:HEV

เริ่มต้น 964,900 บาท
ผ่อนเริ่มต้น 11,000 บาท/เดือน

ดูรายละเอียด

บทความอื่นๆ

รู้ทัน! ฝนตก น้ำท่วม รถติด เช็คสถานการณ์น้ำท่วมแบบ Real Time

รู้ทัน! ฝนตก น้ำท่วม รถติด เช็คสถานการณ์น้ำท่วมแบบ Real Time

26/09/2022

แอปพลิเคชั่น BMA Traffic แอปฯ สำหรับรายงานสภาพการจราจรจากกล้อง CCTV ติดอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยจะแสดงผลแบบ Real Time เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเดินทาง และใช้หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมนั่นเองครับ

อ่านต่อ
จะทำอย่างไรดี? หากรถเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม

จะทำอย่างไรดี? หากรถเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม

23/09/2022

ปัญหาที่ตามมากับฝนเมื่อตกหนักแล้วยิ่งตกแบบติดต่อกันหลายวันจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนท้องถนนทำให้ตัวรถเกิดความเสียหาย หรือถ้าถึงขั้นรุนแรงเลยก็อาจเกิดน้ำหลากเข้าไปในบ้านได้ครับ และสำหรับวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นว่าน้ำท่วมรถอยู่ในระดับใดและข้อปฏิบัติควรทำอย่างไรเมื่อรถถูกน้ำท่วมเสียหาย

อ่านต่อ
ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องรู้! พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่!

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องรู้! พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่!

17/09/2022

สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) ฉบับใหม่! ที่ได้เริ่มบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดยระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน

อ่านต่อ