4 ข้อควรรู้ สำหรับรถป้ายแดง

4 ข้อควรรู้ สำหรับรถป้ายแดง

18/04/2020

     รถยนต์ป้ายแดง เป็นรถยนต์ที่มีทะเบียนสีแดง โดยทางกรมขนส่งทางบกได้ออกมาเพื่อแสดงถึงรถยนต์คันนั้นๆ สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ เพียงแค่รอการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเปลี่ยนเป็นป้ายขาว แบบที่เราเห็นกันทั่วๆ ไป แต่รถยนต์ป้ายแดงนั้นจะมีข้อจำกัดระยะเวลาในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถ้าเราฝ่าฝืนก็จะมีความผิดทางกฎหมายนั่นเอง เรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างที่ผู้ใช้รถยนต์ป้ายแดงจะต้องปฏิบัติ

ใช้งาน30วัน

1. รถใหม่มีอายุการใช้ป้ายแดงได้ 30 วัน 

รถป้ายแดงมีระยะเวลาการใช้งานได้เพียง 30 วันเท่านั้น ตามระยะเวลาในการรอป้าย ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน 1 เดือน แต่ถ้าหากเจ้าของรถป้ายแดงท่านใดฝ่าฝืนโดยนำรถป้ายแดงมาใช้เกินกว่า 30 วัน ในทางกฎหมายถือว่ามีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร (พรบ.) ที่กำหนดไว้ว่า ให้รถใหม่สามารถใส่ป้ายทะเบียนสีแดงได้เพียง 30 วันเท่านั้น และมีโทษปรับจากการใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด อยู่ที่ 10,000 บาท

จดบันทึกคู่มือ

2. ต้องจดบันทึกการใช้รถ ในสมุดคู่มือการใช้รถ

สำหรับรถใหม่ป้ายแดงจะมีสมุดบันทึกการใช้รถมาให้ท่านเจ้าของรถ ซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากกฎหมายจราจรมาตรา 28 ระบุไว้ว่าผู้ขับขี่จะต้องทำบันทึกการใช้รถลงในสมุดคู่มือเสมอ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับ ชื่อยี่ห้อรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ ความประสงค์ในการใช้รถ วันเดือนปี รวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ แต่ถ้าในกรณีที่ทำสมุดคู่มือรถยนต์หาย สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ที่กรมขนส่ง 

ห้ามใช้ตอนกลางคืน

3. รถป้ายแดงห้ามใช้ตอนกลางคืน

กฎหมายจราจรระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก (06.00-18.00น.) เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันขยายระยะเวลาไปถึง 20.00 น. เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดมากในปัจจุบัน


4. ห้ามใช้ป้ายแดงวิ่งข้ามเขต

หากคุณเพิ่งออกรถใหม่และยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียน หรือยังรอป้ายทะเบียนใหม่จากกรมขนส่งอยู่ การขับรถข้ามเขตหรือการขับรถออกนอกจังหวัดนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายระบุไว้ว่า รถป้ายแดงนั้นสามารถวิ่งได้ภายในเขตที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่น ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ก็สามารถใช้ได้ภายในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวขับไปยังจังหวัดอื่นได้ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้รถออกนอกเขต จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน พร้อมกับเอกสารที่มีลายเซ็นนายทะเบียน รวมไปถึงจดบันทึกการใช้รถในสมุดคู่มืออย่างละเอียดด้วย แต่ถ้าคุณลืมทำเรื่องขออนุญาตใช้รถจากนายทะเบียน แล้วหากขับรถออกไปเจอด่านตรวจ มีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท


     แค่ทำตามนี้เราก็จะสามารถขับรถป้ายแดงได้อย่างถูกกฎหมายไม่โดนพี่ตำรวจเรียกแล้ว ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับ ที่กฎหมายออกมาไม่ให้รถป้ายแดงวิ่งตอนกลางคืนนั้นเป็นเพราะว่าป้องกันการก่ออาชญากรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะว่ารถป้ายแดงนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนกับทางกรมการขนส่งทางบก หรือว่าอาจจะอยู่ในระหว่างการจดเบียนรถยนต์ ทางการก็เลยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง