รถชนแบบนี้ใครผิด? เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถใหญ่กับรถเล็ก รถใหญ่ผิดเสมอจริงหรือ

รถชนแบบนี้ใครผิด? เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถใหญ่กับรถเล็ก รถใหญ่ผิดเสมอจริงหรือ

26/05/2023

   รถชนกันทีไร “รถใหญ่ผิดเสมอ” คำนี้มักได้ยินจนติดหูกันเลยใช่ไหมล่ะครับ และบางคนก็เชื่อแบบนั้นด้วยว่าหากเกิดเหตุการณ์รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ชนกัน แบบนี้รถใหญ่จะต้องเป็นฝ่ายผิดอย่างแน่นอน

 

“รถใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าต้องผิดทุกกรณี เพราะไม่ว่าจะรถเล็กหรือรถใหญ่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกเหมือนกัน”

   ซึ่งจริงๆ แล้วอาจจะไม่ได้เป็นเช่นกันเสมอไปครับ เพราะจะต้องดูด้วยว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ประมาทก่อนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้น ส่วนการวินิจฉัยว่าใครเป็นฝ่ายที่ประมาทนั้นต้องดูที่องค์ประกอบตามกฎหมาย และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในแต่ละคันด้วย การฝ่าฝืนกฎจราจร การเจตนาของแต่ละฝ่าย รวมไปถึงผลของการกระทำผิด ซึ่งนั่นจะเป็นการบ่งบอกชี้ว่าเป็นใครที่เป็นฝ่ายประมาท และจะต้องรับผิดชอบ

 

กฎหมายน่ารู้

 

รถชนท้าย

   ในกรณีที่ขับรถชนท้าย จะเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างคันหน้าพอสมควรในระยะที่หยุดรถได้อย่างปลอดภัย เมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ”

   ดังนั้น ถ้าคุณขับรถชนท้ายคันหน้าไม่ว่าจะเกิดจกความประมาท ความตั้งใจ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณก็จะเป็นฝ่ายผิดทันที เหตุเพราะว่าคุณไม่ได้เว้นระยะห่างมากพอเมื่อขับรถตามหลังรถคันอื่น แต่ในปัจจุบันยังจะต้องพิจารณาพฤติกรรม รวมไปถึงหลักฐานจากเทคโนโลยี ทั้งจากกล้องติดหน้ารถ และกล้องโทรศัพท์มือถือควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับ

 

ประมาท

   หากเกิดจากความประมาทอย่างเช่นการเมาแล้วขับไปชนกับมอเตอร์ไซค์ นั่นถือว่ามีความผิดฐานประมาทตามมาตรา 291 ประมวลกฎหมายอาญา “ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท” เชื่อมโยงกับมาตรา 43 (1) (2) และ (4) พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522

   มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ

  1. ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
  2. ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
  3. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
  4. โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
  5. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
  6. คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถหรือกลับรถ
  7. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
  8. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
  9. ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น

โปรดระวัง! การแอบอ้างเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย คลิก

 

เจตนาขับรถชน

   การตั้งใจขับชนหรือพยายามที่จะถอยหลังมาชนกับคู่กรณี ถือว่าผู้ที่ขับรถที่ก่อให้เกิดเหตุแบบนี้จะเป็นฝ่ายผิดแน่นอนครับ ส่วนจะมีความผิดกฎหมายตามมาตราไหนบ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานข้อเท็จจริงในคดีนั่นเองครับ

 

ฝ่าฝืนกฎหมาย

   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาเป็นเพราะผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าไฟแดง ขับรถย้อนศรหรือกลับรถในที่ที่ห้ามกลับ ส่วนจะเข้าข่ายฐานความผิดตามมาตรา 420 ของประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งได้ระบุไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

 

เหตุสุดวิสัย

   เหตุสุดวิสัยเป็นอุบัติเหตุที่ผู้ขับอาจไม่มีความผิด อาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 983/2546 ซึ่งเป็นกรณีที่รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ากะทันหัน ทำให้ไม่สามารถบังคับรถให้หยุดได้ทัน เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ แต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณีนะครับ เนื่องจากจะต้องพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย

เกณฑ์คะแนนจราจรใหม่! โดนตัดเหลือ 0 คะแนน สั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน คลิก

 

เหตุการณ์ตัวอย่าง

 

   แบบนี้ใครผิด? รถซาเล้งเลี้ยวมาตัดหน้ารถยนต์ รถยนต์เกิดความเสียหายเล็กน้อยแต่ซาเล้งคว่ำล้อหลุดจนคนกระเด็นออกจากรถจนได้รับบาดเจ็บหนัก

   ก่อนอื่นเลยจะต้องดูก่อนว่ารถซาเล้งได้ให้สัญญาณตามกฎหมายจราจรในขณะที่เลี้ยวหรือไม่ หรือผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายจราจรกำหนดหรือไม่ ถ้าหากรถซาเล้งให้สัญญาณไปตามกฎหมายจราจรแล้ว แต่รถยนต์ขับมาด้วยความเร็วที่เกินกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการดูรอยเบรกบนพื้นถนน และความรุนแรงในการชนนั่นเองครับ หากเป็นแบบนี้ตัดสินได้ครับว่าความประมาทน่าจะเกิดจากรถยนต์จริง และผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องรับผิดชอบทั้งทรัพย์สิน และร่างกาย แต่ถ้ากลับกันรถซาเล้งไม่ได้ให้สัญญาณแล้วเลี้ยวมาตัดหน้ารถยนต์ ในกรณีนี้จะถือว่ารถซาเล้งเป็นฝ่ายผิดครับ

 

   แบบนี้ใครผิด? รถใหญ่อยู่ในเลน แต่มอเตอร์ไซค์ขับสวนเลนมาชน

   หากมอเตอร์ไซค์ขับสวนเลนมาในช่องทางรถยนต์แบบกะทันหัน และผู้ขับขี่รถยนต์ขับมาด้วยความเร็วจนทำให้เบรกหรือหลบไม่ทัน ในกรณีนี้เหตุเกิดจากความประมาทของมอเตอร์ไซค์ และเป็นฝ่ายผิดทันทีครับ แต่ถ้าผู้ขับขี่รถยนต์เห็นอยู่แล้วว่ามอเตอร์ไซค์สวนมาตั้งแต่ระยะไกล และผู้ขับขี่รถยนต์ขับมาด้วยความเร็ว ทำให้เบรกหรือหยุดไม่ทัน ในส่วนนี้จะเป็นความประมาทร่วมกัน ซึ่งในส่วนของคดีอาญาหากมีความประมาทแค่ 1% ก็จะถือว่ามีส่วนในความประมาทนั้นนั่นเองนะครับ

 

   แบบนี้ใครผิด? ระหว่างทางแยก รถใหญ่ได้ไฟเขียว แต่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงมาชนกัน ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บถึงชีวิต

   ในกรณีที่เป็นทางร่วมทางแยก โดยปกติแล้วผู้ขับขี่จะต้องระวังเป็นพิเศษ และจะต้องลดความเร็วเมื่อมาถึงทางร่วมทางแยก จากการพิสูจน์แล้วเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ขับขี่รถยนต์ขับมาด้วยความระมัดระวังแล้ว และไม่ได้ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรอีกด้วย ถือว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับ โดยที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น

เตือนแล้วนะ! ใช้ป้ายแดงปลอมมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม คลิก

 

   แบบนี้ใครผิด? ถนนที่มีเลนหรือทางแคบ หากรถจะสวนกันจะต้องมีคันใดคันหนึ่งหยุดเพื่อให้อีกคันไปได้ แต่ไม่มีใครยอมหยุดจนเกิดการเฉี่ยวชนกัน

   ถ้าในกรณีแบบนี้ให้อิงตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก มาตราที่ 39 ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อขับรถสวนกันในที่แคบที่มีเลนเดียว ผู้ขับขี่ที่ขับรถใหญ่กว่าจะต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่คันที่เล็กว่าได้ขับผ่านไปก่อน หากไม่มีใครหยุดแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ถือว่ารถใหญ่เป็นฝ่ายผิดทันที”

 

   แบบนี้ใครผิด? ทางแยกที่ไม่มีไฟเขียวไฟแดง ทั้งรถใหญ่และรถเล็กต่างก็เร่งเครื่องจะไปก่อนจนเกิดชนกัน

เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็อยากไปก่อน จริงๆ แล้วเมื่อเจอทางร่วมทางแยกรถทุกคันจะต้องลดความเร็ว ซึ่งในกรณีนี้ที่ทางร่วมทางแยกเป็นทางเอกกับทางโทตัดกัน และรถทั้งสองคันมาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน ต้องให้รถทางเอกไปก่อน หากไม่ใช่ทางเอกทางโทที่ตัดกันจะต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายไปก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารถใหญ่เป็นทางเอก แล้วมอเตอร์ไซค์เป็นทางโท หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมอเตอร์ไซค์จะเป็นฝ่ายผิด

เจอถนนแบบนี้ขับอย่างไร? กับทางเอก-ทางโท คลิก

 

   อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ถึงเราจะใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ประมาทอีกฝ่ายก็ประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และสิ่งที่ควรมีเมื่อขับขี่รถก็คือการมีสติอยู่ตลอดเวลา ใช้ความระมัดระวัง มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และเคารพกฎจราจร อีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องมีก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะมีคนคอยดูแลที่พร้อมช่วยคุณนั่นเองนะครับ

   หากต้องการ ซื้อประกันภัยรถยนต์ สามารถติดต่อได้ที่ ยูไนเต็ด ฮอนด้า Line : @unitedhonda หรือโทร 02-432-2222 ได้เลยครับ

ออกรถยนต์คันใหม่แล้วเป็นป้ายแดง จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยหรือไม่? คลิก


NEW CIVIC e:HEV

เริ่มต้น 1,129,000 บาท
ผ่อนเริ่มต้น 12,600 บาท/เดือน

ดูรายละเอียด

บทความอื่นๆ

ซ่อมห้าง หรือเรียกอีกอย่างว่า “ซ่อมศูนย์” แล้วทำไมต้องซ่อมศูนย์ ดีอย่างไร?

ซ่อมห้าง หรือเรียกอีกอย่างว่า “ซ่อมศูนย์” แล้วทำไมต้องซ่อมศูนย์ ดีอย่างไร?

10/07/2024

ศูนย์บริการรถยนต์เป็นสถานที่ที่ให้บริการดูแลรักษา ซ่อมแซม และตรวจเช็กรถยนต์ ซึ่งจะได้จากการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต สำหรับงานบริการหลักๆ ของศูนย์บริการรถยนต์จะประกอบไปด้วย การบำรุงรักษาตามระยะอย่างเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองต่างๆ การตรวจเช็กสภาพรถยนต์โดยรวม การซ่อมแซมเป็นการซ่อมแซมเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ช่วงล่าง เบรก ยาง ฯลฯ การตรวจเช็กสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางไกล ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ตามระยะ บริการอื่นๆ อย่างเช่น บริการล้างรถ เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ซ่อมแซมสีรถ ฯลฯ

อ่านต่อ
“หน้าฝน” กับ “ไฟฟ้า” เป็นสิ่งอันตรายควรหลีกเลี่ยงและป้องกัน อาจเกิดไฟช็อต ไฟรั่ว

“หน้าฝน” กับ “ไฟฟ้า” เป็นสิ่งอันตรายควรหลีกเลี่ยงและป้องกัน อาจเกิดไฟช็อต ไฟรั่ว

08/07/2024

เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนได้มีข่าวที่น่าสลดอย่างข่าวไฟไหม้ที่ตลาดนัดจตุจักร ที่เผาวอดประมาณ 118 ล็อก ทำให้มีสัตว์ตายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น นก สุนัข แมว ไก่ งู ฯลฯ รวมๆ แล้วประมาณพันตัวได้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้อ้างว่าได้ยินเสียงไฟช็อต และหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีแสงไฟก่อนจะลุกลามไหม้ซึ่งให้น้ำหนักไปที่ประเด็นไฟฟ้าอาจลัดวงจร โดยอาจจะเกิดจากสายไฟเก่าหรือชำรุด และไม่มีการเปลี่ยนหรือทำการตรวจสอบจนเป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ไฟดูดตรงตู้กดน้ำในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นตู้สำหรับกดน้ำได้ถูกติดตั้งมานานแล้วและไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากแหล่งน้ำบริเวณนั้นไม่เหมาะสมสำหรับใช้ดื่มเพราะมีสนิม ซึ่งทางโรงเรียนปิดไว้ไม่ให้ใช้งาน ตู้กดน้ำจะมีเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าอยู่ที่ด้านหลัง ในวันเกิดเหตุมีฝนตก และลมแรงทำให้มีน้ำเจิงนองคาดว่าตู้อาจเกิดไฟรั่ว บอกกับนักเรียนตัวเปียกเมื่อเข้าใกล้จึงเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น

อ่านต่อ
อันตรายหรือไม่? น้ำหยดใต้ท้องรถสีไหนที่ืผิดปกติ และเกิดจากอะไร

อันตรายหรือไม่? น้ำหยดใต้ท้องรถสีไหนที่ืผิดปกติ และเกิดจากอะไร

02/07/2024

เวลาจอดรถยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน เคยเห็นหรือสังเกตหรือไม่ว่ามีน้ำหยดที่ใต้ท้องรถยนต์ของเรา ซึ่งในบางครั้งก็เหมือนเป็นน้ำเปล่าใสๆ แต่ในบางครั้งก็เป็นสีดำหรือสีอื่นๆ แล้วน้ำสีไหนทีบ่งบอกว่าผิดปกติ

อ่านต่อ
Uto